LGF Generalforsamling 25.04.2018

 

 

Dagsorden (resterende punkter fra ordinær generalforsamling):

1      Valg af dirigent og stemmetællere

2      Valg af bestyrelsens medlemmer

På valg er:

a. Mads Larsen – modtager ikke genvalg

b. Gert Dejbjerg– modtager ikke genvalg

3      Valg af to bestyrelsessuppleanter

På valg er:

a. Gerda Hedegaard – modtager ikke genvalg

b. Trine Sørensen

4      Valg af revisor

På valg er:

a. Ruth Jensen – modtager ikke genvalg

5      Valg af revisorsuppleant

På valg er:

a. Holger Philipsen

6      Eventuelt

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

 

Niels-Erik Hansen blev foreslået og valgt. Han konstaterede generalforsamlingen for lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

 

2. Valg af bestyrelsens medlemmer

 

På valg var:

Mads Larsen

Gert Dejbjerg

 

De ønskede ikke genvalg.

 

Henning Jægerfeldt og Max Ochwat blev foreslået til valg til bestyrelsen. Ingen andre ønskede at stille, så de blev valgt.

 

3. Valg af bestyrelsessuppleanter

 

På valg var:

Gerda Hedegaard som ikke ønskede genvalg

Trine Sørensen som modtager valg

 

Michael Jeppesen blev foreslået som suppleant.

 

Trine og Michael blev valgt.

 

4. Valg af revisor

 

Ruth Jensen ønskede ikke at fortsætte.


Gert Dejbjerg blev foreslået og valgt.

 

5. Valg af revisorsuppleant

 

Kristian Graversen blev foreslået og valgt.

 

 

6. Eventuelt

 

Intet at referere.

 

 

For referatet:

Henrik Theill

 

 

 

 

Dirigent:

 

 

_______________________________

Niels-Erik Hansen