Ansvaret omfatter:

Du skal sikre, at der er ryddet op i hallen efter jeres brug. F. eks. skal badmintonnet tages ned, hvis der ikke står nogen og venter på at overtage banen. Er du i tvivl skal du tage nettet ned. Brugte bolde og tomme rør skal tages med eller i affaldspose.

Hvis du er den sidste der forlader hallen skal du desuden sikre,

Når du forlader klubhuset skal du sikre, at lyset er slukket dørene er lukkede og låst.

Sådan bruges nøglen:

Åbning af lås foregår ved at du fører nøglebrikken tæt forbi den runde plade, der findes på den sorte del af låsesystemet.
Accepteres nøglebrikken vises der et grønt lys og døren kan åbnes.
Når håndtaget slippes igen efter åbning vil låsen være låst. 

Ønskes det, at døren er åben i længere tid – f. eks. til de øvrige spillere er kommet ind, kan det ske ved at det indvendige dørhåndtag holdes nede mens nøglebrikken føres forbi den runde plade på den udvendige side af døren.

Når låsen igen skal låse, holdes det indvendige dørhåndtag nede mens nøglebrikken føres forbi den runde plade på den udvendige side af døren.

Ekstra nøgler:

Kan I ikke nøjes med 1 nøgle kan I mod betaling få udleveret flere.

Brugen af nøglebrikkerne overvåges ikke, men den enkelte lås registrerer hvilke nøglebrikker, der har været anvendt og på hvilke tidspunkter.

Mister du nøglebrikken skal den spærres og du skal have en anden. Det kan klares ved at skrive til foreningen.

Spørgsmål og eventuel anmeldelse af bortkommen nøgle kan sendes til foreningens mailadresse som er forening@langvad-gf.dk