Skip to content

Brug af nøgler

Sådan bruges nøglen:

Åbning af lås foregår ved at du fører nøglebrikken tæt forbi den runde plade, der findes på den sorte del af låsesystemet.
Accepteres nøglebrikken vises der et grønt lys og døren kan åbnes.
Når håndtaget slippes igen efter åbning vil låsen være låst. 

Ønsket du, at døren er åben i længere tid – f. eks. til de øvrige deltagere er kommet ind, kan det ske ved at det indvendige dørhåndtag holdes nede mens du fører nøglebrikken forbi den runde plade på den udvendige side af døren.

Når låsen igen skal låse, holdes det indvendige dørhåndtag nede mens nøglebrikken føres forbi den runde plade på den udvendige side af døren.

Når du bruger en nøglebrik, registreres brikkens identifikation og tidspunkt. Oplysningerne, der kun kan udlæses af halpersonalet, anvendes kun, hvis der f.eks. sker indbrud eller begås hærværk. Det er ikke muligt at se hvem der benytter nøglebrukken.

Bliver din nøgle væk skal du informere foreningen på forening@langvad-gf.dk. Du vil så få en ny nøglebrik.