Skip to content

Nøglebæreransvar

Afsnittet er ikke længere aktuelt.

Når du får udleveret en nøglebrik til Glimhallen eller din nøglebrik ændres så den giver adgang til Glimhallen, får du et ansvar. Ansvaret beskrives her:

Når du forlader hallen som den sidste - når der ikke er nogen der står og venter på at bruge hallen - skal du sikre

at vinduer i baderum er lukket
at lyset i gangen mellem omklædningsrummene er slukket
at nødudgange er er lukket og
at dørene (redskabsrum, dør fra gangen ind til hallen og yderdøren) er låst.

Du skal desuden sikre at badmintonnet er anbragt på vognen, rekvisitter er sat tilbage i redskabsrum og målene er tilbage på plads og sikret med kæde.

Er der gået noget i stykker eller er der opdaget fejl eller mangler skal du sørge for at fejlmelde det.